Algemene voorwaarden en reglement

Teneinde U een verblijf te garanderen werkt camping La Peyrugue met reserveringen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden:

Reservering en reglement

-Bij iedere reservering vindt een aanbetaling plaats middels bankoverschrijving.

-De reservering is definitief na ontvangst van onze bevestiging. De resterende betaling voor de huur van het verblijf dient uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum in ons bezit te zijn.

-Het verblijf staat voor strikt persoonlijk gebruik aan de huurder ter beschikking. De huurder kan onder geen beding onderverhuren noch afzien van zijn rechten in dit opzicht zonder toestemming van de directie van camping La Peyrugue.

-De verblijven worden verhuurd voor een exact aantal personen plus één voertuig: iedere wijziging moet ter goedkeuring van de directie van de camping worden gemeld bij de receptie.

 Annuleringsvoorwaarden

Elke annulering moet per post of e-mail worden gemeld om in aanmerking te worden genomen.

Wij adviseren U een annuleringsverzekering af te sluiten. Er vindt geen restitutie plaats als er geen annuleringsverzekering is afgesloten.

De annuleringsverzekering is facultatief en dekt de terugbetaling van de door de camping betaalde en geïnde bedragen volgens de voorwaarden van het reserveringscontract, met uitzondering van de reserveringskosten en de annuleringsgarantie. De clausules van het contract worden met de reservering meegestuurd. In geval van annulering en indien de verzekering niet is afgesloten, worden de aanbetaling en de reserveringskosten door de camping ingehouden.

-Ook vindt geen terugbetaling plaats indien U later aankomt dan geboekt of als U eerder vertrekt. Als U de camping niet op de hoogte heeft gesteld van een latere aankomstdatum dan geboekt kan uw reservering worden geannuleerd de dag na de geplande dag van aankomst om 15.00 uur.

 Schoonmaakkosten – Een borgsom

Bij aankomst worden u twee garanties gevraagd: een waarborg van 250 euro voor schade aan de woning, die de huurder verplicht alle schade waarvoor hij/zij verantwoordelijk is te vergoeden en een waarborg voor schoonmaak van 50 euro die de huurder verplicht zijn woning schoon te maken, met inbegrip van de schoonmaakkosten: wc, douche, wastafel, gootsteen, koelkast, ontdooid de dag ervoor, kookplaat, magnetron, koffiezetapparaat, serviesgoed, kasten, vuilnisbakken, tuinmeubilair, dekens, dekbedden en matrassen, Deposito’s worden teruggegeven op het moment van vertrek, of, indien de inventaris of inventaris van de inrichting niet kon worden gemaakt, per post teruggestuurd naar uw huis, onder aftrek van het bedrag van de schade en/of ontbrekende voorwerpen, of afwezig of onvoldoende huishouden. Op verzoek kan de schoonmaak van de accommodatie worden gedaan door het team van camping La Peyrugue, voor een bedrag van 50 €. De vaatwerk moet echter wel gedaan worden, de vuilnisbakken moeten geleegd worden, de koelkast moet de dag ervoor ontdooid worden, de dekbedden, dekens en matrassen niet bevuild. Voor uw aankomst is uw huuraccommodatie gecontroleerd door het team van Camping La Peyrugue. Voor elke huurwoning is een inventaris beschikbaar. De huurder dient dit bij aankomst te controleren en, indien nodig, eventuele anomalieën te melden aan de directie van Camping La Peyrugue op dezelfde dag.

 

Aankomst – Vertrek 

Uw verblijf is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de aankomstdatum tot 10.00 uur op de dag van vertrek.

De kampeerplaatsen zijn beschikbaar van 14.00 uur op de aankomstdatum tot 12.00 uur op de dag van vertrek. De dag vóór uw vertrek moet U ons laten weten hoe laat U wenst te vertrekken.

Geluid en rust 

-De huurder moet in alle gevallen de huisregels van de camping respecteren.

-De huurders worden dringend verzocht alle geluidsoverlast te vermijden voor directe buren en andere medegebruikers van de camping.

-Gehorige apparaten moeten dienovereenkomstig worden afgestemd. Het sluiten van deuren, portieren van auto’s etc.  dient zo discreet mogelijk te worden gedaan.

-Tussen 23.00 uur en 7.00 uur dient er totale rust te zijn.

Bezoekers

Bezoekers moeten door U worden aangemeld bij de receptie en dienen zich te conformeren aan de huisregels die op de camping gelden. Voor hen geldt een bezoekerstarief.

De huisregels 

In het belang van een goed verloop van uw vakantie heeft de camping huisregels. Deze zijn te lezen bij de receptie/bar. Wij verzoeken U er kennis van te nemen en ze te respecteren.

Beeldrechten

 U machtigt Camping la Peyrugue, evenals elke professional die door de camping wordt ingehuurd om u tijdens uw verblijf te fotograferen of te filmen, en om de genoemde beelden, video’s en opnames op alle media te gebruiken. Deze toestemming is uitsluitend bedoeld om de vestiging te promoten en te animeren en mag op geen enkele wijze uw reputatie schaden. Deze machtiging wordt gratis verleend. Zo niet, dan moet u ons hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengen met uw ingevulde contract

 

Verantwoordelijkheid

Camping La Peyrugue kan niet worden aangesproken ingeval van diefstal, verlies of schade van welke aard ook gedurende of als gevolg van uw verblijf. Een WA verzekering is verplicht.

We wijzen U er met nadruk op op dat het gebruik door uw kinderen van het zwembad op de camping plaats vindt onder volledige verantwoordelijkheid van de ouders of voogden.

Huisdieren

U dient zich ook voor uw huisdieren te conformeren aan de huisregels van de camping.

 Zwembad

U dient zich ook hier uiteraard te conformeren aan de huisregels van de camping. Zwembroek voor mannen is verplicht.

 

Verwijdering van de camping 

De directie van de camping behoudt zich het recht voor ieder die zich niet houdt aan de huisregels het recht op verblijf te ontzeggen.

Bemiddeling 

Overeenkomstig artikel L. 612-1 van het wetboek van consumentenrecht moet binnen een termijn van van zijn schriftelijke klacht, kan de consument, onder voorbehoud van artikel L.152-2 van het heeft, onder voorbehoud van artikel L.152-2 van de consumentenwet, het recht om om een verzoek in te dienen voor een minnelijke schikking door middel van bemiddeling, met  SAS Médiation Oplossing – 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost 
site : https://www.sasmediationsolution-conso.fr, 
e-mail : contact@sasmediationsolution-conso.fr

Elektrische auto

Het is verboden uw elektrisch voertuig op te laden door het in te pluggen bij de verhuur of bij de terminals van de standplaatsen.