Algemene voorwaarden en reglement

Teneinde U een verblijf te garanderen werkt camping La Peyrugue met reserveringen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden:

Reservering en reglement

-Bij iedere reservering vindt een aanbetaling plaats middels bankoverschrijving.
-De reservering is definitief na ontvangst van onze bevestiging. De resterende betaling voor de huur van het verblijf dient uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum in ons bezit te zijn.

-Een waarborgsom van 250 euros zal worden betaald bij aankomst en keerde terug op de dag van vertrek verminderd met eventuele schade of ontbrekende. 

-Het verblijf staat voor strikt persoonlijk gebruik aan de huurder ter beschikking. De huurder kan onder geen beding onderverhuren noch afzien van zijn rechten in dit opzicht zonder toestemming van de directie van camping La Peyrugue.
-De verblijven worden verhuurd voor een exact aantal personen plus één voertuig: iedere wijziging moet ter goedkeuring van de directie van de camping worden gemeld bij de receptie.

Annuleringsvoorwaarden

-Ingeval van annulering van reservering tot 10 weken ofwel 70 dagen vóór de aankomstdatum zal de aanbetaling behoudens de reserveringskosten worden terugbetaald.
-Ingeval van annulering dient U ons te berichten per brief of email.
-Indien de termijn tot de aankomstdatum korter is dan10 weken ofwel 70 dagen vindt geen terugbetaling plaats.
-Ook vindt geen terugbetaling plaats indien U later aankomt dan geboekt of als U eerder vertrekt. Als U de camping niet op de hoogte heeft gesteld van een latere aankomstdatum dan geboekt kan uw reservering worden geannuleerd de dag na de geplande dag van aankomst om 15.00 uur.
-Wij adviseren U een annuleringsverzekering af te sluiten.

Schoonmaakkosten :

-Reiniging is de verantwoordelijkheid van de huurder. Einde van het verblijf, moet de huur worden geretourneerd in een schone toestand.

-Ingeval van verlies of breuk gelieve U ons meteen te informeren.

Aankomst – Vertrek :

Uw verblijf is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de aankomstdatum tot 10.00 uur op de dag van vertrek.
De kampeerplaatsen zijn beschikbaar van 12.00 uur op de aankomstdatum tot 12.00 uur op de dag van vertrek. De dag vóór uw vertrek moet U ons laten weten hoe laat U wenst te vertrekken.

Geluid en rust :

-De huurder moet in alle gevallen de huisregels van de camping respecteren.
-De huurders worden dringend verzocht alle geluidsoverlast te vermijden voor directe buren en andere medegebruikers van de camping.
-Gehorige apparaten moeten dienovereenkomstig worden afgestemd. Het sluiten van deuren, portieren van auto’s etc. dient zo discreet mogelijk te worden gedaan.
-Tussen 23.00 uur en 7.00 uur dient er totale rust te zijn.

Bezoekers :

Bezoekers moeten door U worden aangemeld bij de receptie en dienen zich te conformeren aan de huisregels die op de camping gelden. Voor hen geldt een bezoekerstarief.

De huisregels :

In het belang van een goed verloop van uw vakantie heeft de camping huisregels. Deze zijn te lezen bij de receptie/bar. Wij verzoeken U er kennis van te nemen en ze te respecteren.

Verantwoordelijkheid :

Camping La Peyrugue kan niet worden aangesproken ingeval van diefstal, verlies of schade van welke aard ook gedurende of als gevolg van uw verblijf. Een WA verzekering is verplicht.
We wijzen U er met nadruk op op dat het gebruik door uw kinderen van het zwembad op de camping plaats vindt onder volledige verantwoordelijkheid van de ouders of voogden.

Huisdieren :

U dient zich ook voor uw huisdieren te conformeren aan de huisregels van de camping.

Zwembad :

U dient zich ook hier uiteraard te conformeren aan de huisregels van de camping. Zwembroek voor mannen is verplicht.

Verwijdering van de camping :

De directie van de camping behoudt zich het recht voor ieder die zich niet houdt aan de huisregels het recht op verblijf te ontzeggen.