Voorwaarden

RESERVERINGSVOORWAARDEN EMPLACEMENTEN:

Wilt u zeker zijn van een plaats in het hoogseizoen? U kunt bij ons reserveren. Wel zijn daar de volgende voorwaarden aan verbonden:

 1. Uw volledig ingevulde reserveringsformulier is geldend voor beide partijen maar is pas bindend als, na ontvangst van uw aanbetaling (50% van het tarief), onze bevestiging is verstuurd.
 2. Is 3 weken na uw reservering uw aanbetaling niet op onze rekening bijgeschreven dan vervalt uw reservering automatisch. Wij sturen geen betalingsherinnering.
 3. U wordt geacht het resterende bedrag 6 weken voor datum aankomst op onze rekening overgemaakt te hebben.
 4. Bij een annulering 6 weken of meer voor de aanvang van uw vakantie, vergoeden wij de volledige aanbetaling, minus de reserveringskosten. Bij annulering binnen 6 weken wordt niets vergoed.
 5. Gaat u eerder weg dan afgesproken, om welke reden dan ook, dan volgt geen restitutie van uw betaling. Sluit voor de zekerheid een annuleringsverzekering af! Zie elders.
 6. Heeft u vertraging opgelopen? Meldt dat tijdig (liefst per email of tel) om uw plaats ter beschikking te houden. Zonder bericht uwerzijds vervallen 24 uur na het overeengekomen tijdstip, uw rechten op de door u gereserveerde plaats.
 7. Een emplacement is beschikbaar vanaf 12.00 uur op de dag van aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.
 8. Bezoekers moeten door u bij de receptie worden aangemeld. Dan wordt tevens het verschuldigde bezoekerstarief betaald.
 9. In alle zwembaden in Frankrijk, dus ook bij ons, zijn voor de heren alleen zwemslips toegestaan.  Dit is om reden van hygiene en vervuiling. Wij staan bermuda’s, boxershorts of andere halflange zwembroeken toe op voorwaarde dat de knie in zijn geheel duidelijk zichtbaar is. Een onderbroek onder de zwembroek is verboden en leidt onherroepelijk tot verwijdering uit het zwembad.
 10. U gaat er mee akkoord dat op de camping gemaakte foto’s en of films kunnen worden geplaatst op onze website, Facebook, Instagrampagina of andere media.
 11. Het in het bezit hebben, verspreiden danwel consumeren van drugs kan aanleiding zijn tot het direct verwijderen van de camping.
 12. Overeenkomstig het artikel L. 152-1 van de Franse « code de la consommation », kunt u bij een verschil van mening gratis beroep doen op de bemiddelingsdienst MEDICYS, waar wij bij aangesloten zijn. Dit kan via e-mail: www.medicys.fr of per post: MEDICYS – 73, Boulevard de Clichy – 75009 Paris

RESERVERINGSVOORWAARDEN VERHUUREENHEDEN:

Wilt u zeker zijn van een plaats in het hoogseizoen? U kunt bij ons reserveren. Wel zijn daar de volgende voorwaarden aan verbonden:

 1. Uw volledig ingevulde reserveringsformulier is geldend voor beide partijen maar is pas bindend als, na ontvangst van uw aanbetaling, onze bevestiging is verstuurd.
 2. Is 3 weken na uw reservering uw aanbetaling niet op onze rekening bijgeschreven dan vervalt uw reservering automatisch. Wij sturen geen betalingsherinnering.
 3. U wordt geacht het resterende bedrag 6 weken voor datum aankomst op onze rekening overgemaakt te hebben.
 4. Bij een annulering 6 weken of meer voor de aanvang van uw vakantie, vergoeden wij de volledige aanbetaling, minus de reserveringskosten. Bij annulering binnen 6 weken wordt niets vergoed.
 5. Gaat u eerder weg dan afgesproken, om welke reden dan ook, dan volgt geen restitutie van uw betaling. Sluit voor de zekerheid een annuleringsverzekering af! Zie elders.
 6. Heeft u vertraging opgelopen? Meldt dat tijdig (liefst per email of tel) om uw plaats ter beschikking te houden. Zonder bericht uwerzijds vervallen 24 uur na het overeengekomen tijdstip, uw rechten op de door u gereserveerde plaats.
 7. De door u gereserveerde eenheid is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek.
 8. U wordt geacht deze bij vertrek schoon achter te laten. Evt schade dient u direct bij ons te melden en te vergoeden.
 9. Bezoekers moeten door u bij de receptie worden aangemeld. Dan wordt tevens het verschuldigde bezoekerstarief betaald.
 10. In alle zwembaden in Frankrijk, dus ook bij ons, zijn voor de heren alleen zwemslips toegestaan.  Dit is om reden van hygiene en vervuiling. Wij staan bermuda’s, boxershorts of andere halflange zwembroeken toe op voorwaarde dat de knie in zijn geheel duidelijk zichtbaar is. Een onderbroek onder de zwembroek is verboden en leidt onherroepelijk tot verwijdering uit het zwembad.
 11. U gaat er mee akkoord dat op de camping gemaakte foto’s kunnen worden geplaatst op onze website, Facebook, Instagrampagina of andere media.
 12. Het in het bezit hebben, verspreiden danwel consumeren van drugs kan aanleiding zijn tot het direct verwijderen van de camping.
 13. Overeenkomstig het artikel L. 152-1 van de Franse « code de la consommation », kunt u bij een verschil van mening gratis beroep doen op de bemiddelingsdienst MEDICYS, waar wij bij aangesloten zijn. Dit kan via e-mail: www.medicys.fr of per post: MEDICYS – 73, Boulevard de Clichy – 75009 Paris